TO NYE KJØR FOR LIVET-KLUBBER

Kjør for livet har åpnet to nye klubber i januar – #02 Frøya og #03 Åsane. Disse klubbene vil gjennom sine aktiviteter gi barn og unge inspirasjon, motivasjon og mot til å tro på seg selv og sin fremtid. Ved hjelp av motor og motorsport, opplever deltakerne samhold, samhandling, mestring og engasjement søm fører til læring og utvikling.

Klubb #02 Frøya ledes av teamsjef Geir Erik Bogø, mens Johan Pettersen er med på laget som veileder. De første ukene går med til å planlegge og gå gjennom detaljene i prosjektet på Frøya. Ungdommene skal selv også få være med å sette preg på klubblokalet, og få være delaktige i utformingen.

Utenfor Bergen åpnet klubb #03 Åsane 18.januar og er den første klubben utenfor Trøndelag. Onsdag ettermiddag var ungdommene på plass i klubblokalet som har kallenavnet “Smio” og klare for sin første Kjør for livet klubbkveld. Her ble de tatt i mot av teamsjef Endre Gundersen og veileder Tommy.
– Vi ser mulighetene for utvidelse til flere steder rundt Bergen i løpet av året. Denne klubben ble fylt opp umiddelbart, og vi har allerede startet arbeidet med videre planlegging for vekst, sier prosjektkoordinator Jan Tore Brustad.