PROSJEKTENE

papirtitt_big2

Arbeidsinstituttet

Arbeidsinstituttet i Buskerud er et praktisk alternativ for ungdommer som trenger andre tilbud enn den ordinære videregående opplæringen. Her kan unge mennesker finne sin drøm og få hjelp til å realisere den.

Les mer
tuffgut_big2

Pøbelprosjektet

Pøbelprosjektet hjelper ungdommer utenfor skole og arbeid til å komme ut i jobb eller i gang med videreutdanning.

Her er ikke pøbel et skjellsord, men uttrykk for en verdifull ressurs.

Les mer
Trivselsleder

Trivselsleder

Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomskolen, og er brukt av flere enn 1.000 skoler i Norge, Sverige og Danmark. Gjennom programmet legger mobbefrie trivselsledere til rette for økt aktivitet i storefriminuttene.

Les mer
bilmek_big2

Kjør for livet

Kjør for livet er et annerledes opplevelses- og fritidstilbud til barn og unge. Gjennom motor og motorsport får de oppleve et positivt miljø, følelse av mestring og økt sosial kompetanse.

Les mer