VIBRO

VIBRO

VIBRO er ungdom som jobber for og med ungdom. VIBROs visjon er at alle ungdommer skal være samfunnsengasjerte, ha tro på seg selv, og innse sitt eget potensiale.

trivselsleder_03-212x141

Trivselsleder

Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomskolen, og er brukt av flere enn 1 000 skoler i Norge, Sverige og Danmark. Gjennom programmet legger mobbefrie trivselsledere til rette for økt aktivitet i storefriminuttene.

pøbel-samle-212x130

Pøbelprosjektet

Pøbelprosjektet hjelper ungdommer utenfor skole og arbeid til å komme ut i jobb eller i gang med videreutdanning. Her er ikke pøbel et skjellsord, men uttrykk for en verdifull ressurs.

Arbeidsinstituttet-212x130

Arbeidsinstituttet

Arbeidsinstituttet i Buskerud er et praktisk alternativ for ungdommer som trenger andre tilbud enn den ordinære videregående opplæringen. Her kan unge mennesker finne sin drøm og få hjelp til å realisere den.