Pøbelprosjektet

Pøbelprosjektet hjelper ungdommer utenfor skole og arbeid til å komme ut i jobb eller i gang med videreutdanning.

Her er ikke pøbel et skjellsord, men uttrykk for en verdifull ressurs.

Pøbelprosjektet har som mål å få unge mennesker som av en eller annen grunn står utenfor det etablerte skolesystem og arbeidslivet, ut i jobb eller videreutdanning.

Pøbelprosjektet motiverer og lærer den enkelte å ta i bruk sine egne ressurser. Dette er nøkkelen til utdanning, jobb og konstruktiv deltakelse i samfunnet. Vi gjør dette på en måte og i et språk som de unge forstår og respekterer.

Resultatene skapes ved hjelp av dyktige, motiverte og sterkt engasjerte medarbeidere i samarbeid med bedrifter og offentlige instanser som forstår utfordringen og ønsker løsninger. Resultatene taler for seg – vi fører over 90 prosent av våre deltakere tilbake til skole eller ut i jobb.

Vårt motto

Jeg er god nok!