Årsrapport

Kronprinsparets Fond arbeider for å styrke ungdom i Norge. Det gjør vi ved å bidra med kompetanse, kapital og nettverk til gode ungdomsprosjekter. I 2019 har Kronprinsparets Fond støttet og samarbeidet med UngInvest AIB, VIBRO, Sandwich Brothers og Catalysts. Prosjektkostnader og utbetalinger til prosjektene utgjorde nesten 7,1 millioner kroner. I tillegg har Fondets sekretariat og styre og våre gode partnere bidratt med kompetanse og nettverk.

Årsrapport 2019

Kronprinsparets Fond arbeider for å styrke ungdom i Norge. Det gjør vi ved å bidra med kompetanse, kapital og nettverk til gode ungdomsprosjekter.

I 2019 har Kronprinsparets Fond støttet og samarbeidet med UngInvest AIB, VIBRO, Sandwich Brothers og Catalysts. Prosjektkostnader og utbetalinger til prosjektene utgjorde nesten 7,1 millioner kroner. I tillegg har Fondets sekretariat og styre og våre gode partnere bidratt med kompetanse og nettverk.

Flyt, som er Fondets nye program for 10.klassinger som ønsker å forberede framtiden sin, er gjennomført i Hurdal, Sarpsborg, Drammen og Søndre Land. I Flyt får grupper med inntil 25 unge sammen trene på livsmestringsferdigheter de kan bruke for å skape seg gode liv.

Fondet hadde i 2019 inntekter på 8 275 500 kroner. I tillegg kommer finansinntektene på 2 865 752 kroner. KLP-fondene forvalter Fondets kapital, basert på Fondets investerings­instruks. Målet med forvaltningen er å bidra til god verdiutvikling av Fondets midler innenfor strenge etiske krav.

Kronprinsparets Fond skal styrke fellesskapet for unge mennesker slik at alle føler tilhørighet og kan delta.

Årsrapport 2019Årsregnskap 2019

Tidligere årsrapporter

Årsrapport 2018Årsrapport 2017Årsrapport 2016Årsrapport 2015Årsrapport 2014Årsrapport 2013Årsrapport 2012Årsrapport 2011Årsrapport 2010

Tidligere årsregnskap

Årsregnskap 2018