Årsrapport

Kronprinsparets Fond arbeider for å styrke ungdom i Norge og at unge kan være en del av fellesskapet. Det gjør vi ved å bidra med kompetanse, kapital og nettverk til gode ungdomsprosjekter. I 2021 var det UngInvest AIB, Sandwich Brothers, Catalysts og Dale Oen Experience som fikk støtte av Kronprinsparets Fond. Fondet har også drevet Flyt.

Årsrapport 2021

Kronprinsparets Fond arbeider for å styrke ungdom i Norge ved å bidra med kompetanse, kapital og nettverk til gode ungdomsprosjekter.

Årsrapporten viser at koronapandemien også i 2021 skapte utfordringer for ungdommer over hele landet og også rent praktisk for prosjektene Fondet arbeider med. Både Flyt og prosjektene Fondet støtter har jobbet ekstra og vært kreative for å finne gode løsninger for ungdommene til tross for begrensningene pandemien førte med seg.

Kronprinsparets Fonds visjon er å styrke fellesskapet for unge mennesker slik at alle føler tilhørighet og kan delta.

Årsrapport 2021 Kronprinsparets Fond

Årsregnskap 2021

Tidligere årsrapporter

Årsrapport 2020Årsrapport 2019Årsrapport 2018Årsrapport 2017Årsrapport 2016Årsrapport 2015Årsrapport 2014Årsrapport 2013Årsrapport 2012Årsrapport 2011Årsrapport 2010

Tidligere årsregnskap

Årsregnskap 2020Årsregnskap Flyt 2020Årsregnskap 2019Årsregnskap 2018