21.08.2017 kl. 13:24

Kronprinsparet leder gruppearbeidet på Glemmen vgs.

Glemmen videregående skole er først i Østfold med "styrkebasert læring". Onsdag 30.august kl.10.30 kommer Kronprinsparet til skolen for å hjelpe elever å sette seg mål for framtiden.

Kronprinsparet leder undervisningen på Glemmen vgs i Fredrikstad 30.august.

Kronprinsparet er varme ambassadører for metoden, som spiller på elevenes styrker i kampen mot frafall. Kronprinsparets Fond støtter UngInvest AIB, som har imponerende resultater på området. UngInvest AIB er et opplæringstilbud i Buskerud fylkeskommune til elever som har falt ut av vanlig videregående opplæring.

Håper flere følger Glemmen

- Vi løfter fram ungdommenes styrker og hjelper dem med å sette seg konkrete mål. Dette har gitt gode resultater hos oss, og vi er glade for Glemmens satsing her i Østfold, sier Ingebjørg Mæland, som leder UngInvest. Østfold har fokus på å redusere frafallet i videregående skole.

Kronprinsparet leder gruppearbeid

Kronprinsparet skal lede et gruppearbeid der både elever, lærere og representanter for fylke og kommune får lage sine veikart for framtiden.

- Kronprinsparet gleder seg til å besøke Glemmen videregående skole og snakke med både unge og voksne, sier daglig leder i Kronprinsparets Fond, Irene Lystrup.

Akkreditering innen tirsdag 29.august kl.12.00 via følgende lenke:

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5011980&sid=0eXu48Km2Q

Kontaktpersoner for pressen:

Lars Hovland, seniorrådgiver kommunikasjon, Fylkesmannen i Østfold
Tlf: 69 24 71 36 / Mobil: 901 57 901, E-post: lars.hovland@fylkesmannen.no

Irene Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond. Tlf: 412 87 656, E-post: irene@kppfond.no


Kronprinsparets Fond er et annerledes Fond som skal bidra til at ungdom i Norge har et godt liv , at det blir færre som faller «utenfor», at ungdom tar i bruk egne ressurser - og at deres drømmer går i oppfyllelse. Dette gjør vi gjennom tett samarbeid med sosiale entreprenører: Trivselsleder (aktivitet og inkludering), Lærervikaren (undervisningsopplegg for vikartimer), UngInvest AIB (gjennomføring av vgs) og VIBRO (samfunnsengasjert ungdom som jobber for og med ungdom). Kort fortalt handler det om å bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.