24.04.2019 kl. 07:24

Læringsfestivalen 2019: Økt interesse for styrkebasert undervisning

Læringstilbudet UngInvest AIB får 80 prosent av unge som har falt utenfor ordinær skole til å fullføre videregående. Nå samles skolefolk fra hele landet for å lære metoden.

SPRER STYRKEBASERT TENKESETT: Tone Haugvik, Heidi Weisten, Ingebjørg Mæland, Åse Falch og Stine Thorsdalen ved UngInvest AIB ønsker velkommen til Læringsfestival på Holmen Fjordhotell denne uken.

– Styrkebasert undervisning er nøkkelen til UngInvest AIBs gode resultater. Kort fortalt handler det om å lete etter det elevene er gode på, og gi dem støtte og selvtillit, sier Ingebjørg Mæland. Hun leder UngInvest AIB, som nå har ca. 200 elever fordelt på fem steder i Buskerud. 

Resultatene og metoden har vakt stor interesse i skolekretser, og denne uken samles 150 fagfolk på Holmen Fjordhotell i Asker for å lære. Både elever, lærere og internasjonale eksperter bidrar med teoretisk kunnskap og praktiske erfaringer. 

UngInvest AIB eies av Buskerud fylkeskommune og er et opplæringstilbud for ungdom mellom 16 og 24 år. Siden 2011 har skolen og metoden vært støttet av Kronprinsparets Fond, som ønsker å spre metoden til andre fylker. 

Til høsten starter Rogaland et styrkebasert opplæringstilbud, og flere andre fylker og kommuner vurderer metoden for å fange opp de mange unge som ikke finner seg til rette i den ordinære skolen. 

– Vi er glade for den økende interessen for styrkebasert undervisning. Dette er en metode som gir solide resultater, og vårt håp er at ungdom i alle fylker skal få en slik mulighet, sier daglig leder Irene Løken Lystrup i Kronprinsparets Fond. 

 

Se Program for Læringsfestivalen 2019