04.11.2019 kl. 11:49

Mentor - en viktig brobygger inn i samfunnet. Nordens første mentorkongress holdes i Oslo 14.november

Nordiske mentorprogrammer har slått seg sammen for å invitere til en felles, nordisk kongress om mentoring på Voksenåsen torsdag 14.november. Nordic Mentoring Summit setter søkelys på den nyeste forskningen innen mentoring og teknologiske muligheter for mentorarbeid.

- Mentor-entusiaster fra hele Norden samles på Voksenåsen 14.november. Vi gleder oss til læring og erfaringsutveksling, sier initiativtaker Lisa Cooper, daglig leder av mentorprogrammet Catalysts.

– Nordic Mentoring Summit vil løfte fram betydningen et godt mentorprogram kan få for den enkelte. Kongressen gjennomføres i et nordisk samarbeid mellom norske Catalysts, Mitt Liv i Sverige, House of Mentoring i Danmark og Startup Refugees i Finland. Sammen vil vi øke forståelsen og kjennskapen til mentoring, sier Lisa Cooper, daglig leder og grunnlegger av Catalysts. 

– Interessen for mentoring er økende, og vi er glad for at så mange ønsker å delta på kongressen, fortsetter Lisa Cooper. 

Kongressen byr på noen av de fremste ekspertene innen mentoring. Vi får blant andre møte psykologiprofessor Jean Rhodes (USA), forsker Rebecca Radlick, Norce og professor Bernadette Sanchez (USA). De nordiske mentororganisasjonene, ungdommer og mentorer vil dele sine erfaringer.

 Catalysts arbedier for et mer inkluderende samfunn, én relasjon om gangen. Mentorprogrammet  kom inn i Kronprinsparets Fonds portefølje i starten av 2019, og vi har stor tro på at de kan bidra til at enda flere unge med flerkulturell bakgrunn kan lykkes med skole, arbeidsliv og livet generelt, sier Irene Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond.  

Nordic Mentoring Summit finner sted på Voksenåsen i Oslo torsdag 14. november. For mer informasjon og påmelding, se: Nordic Mentoring Summit.