13.12.2017 kl. 14:38

Nytt prosjekt for ungdom søker prosjektleder

Vil du lede et nytt prosjekt for ungdom? Stiftelsen Kronprinsparets Fond støtter prosjekter som styrker ungdom. Sammen med prosjektene VIBRO, UngInvest AIB, noen alumni-prosjekter og en lang rekke næringslivspartnere og fagmiljøer, arbeider vi for et samfunn der alle erfarer tilhørighet og kan bidra.

Arbeidsgiver:      Kronprinsparets Fond

Stillingstittel:       Prosjektleder

Sted:                   Madserud Gård, Madserud Allé 34, 0274 Oslo

Frist:                   03.01.2018

Varighet:             To års engasjement med mulighet for fast stilling

Kronprinsparets Fond utvikler nå et nytt prosjekt for ungdommer i Norge, med oppstart i 2018. Målet med prosjektet er å bidra til å sette ungdom bedre i stand til å gjennomføre videregående opplæring gjennom å styrke deres livsmestringsferdigheter. Målgruppen for første fase i prosjektet er ungdom som går i 10.klasse.

Til dette prosjektet søker vi en prosjektleder i 100-prosent stilling. Oppgavene er å utvikle, organisere og gjennomføre et nytt prosjekt for ungdom.

Ansvar og oppgaver

 • Selvstendig og helhetlig ansvar for prosjektet
 • Konkretisere prosjektidé og utarbeide detaljerte planer for pilotfasen
 • Etablere samarbeid med aktører som er relevante for prosjektet; skoler, kommuner, fylkeskommuner, frivillige organisasjoner, politi, oppsøkende tjenester, fondets partnere og samarbeidsprosjekter
 • Planlegge, gjennomføre og følge opp prosjektet i samarbeid med øvrige ansatte i fondet
 • Involvere og samarbeide med nye og etablerte samarbeidspartnere i utvikling og gjennomføring av prosjektet
 • Organisere arbeidet i tråd med målene som er satt
 • Økonomiansvar
 • Vurdere pilotprosjektet med sikte på videre skalering

 Ønsket bakgrunn og personlige egenskaper

 • Høyere utdanning
 • Prosjektledererfaring eller bred erfaring med prosjektbasert arbeid
 • Erfaring med arbeid for og med barn og unge
 • Erfaring fra organisasjonsliv og/eller frivillig arbeid vil være en fordel
 • Fagkompetanse innen helse-/sosialområdet vil være en fordel
 • God økonomiforståelse
 • Gode lederegenskaper
 • Strukturert og med god gjennomføringsevne
 • Initiativrik og engasjerende
 • Teamorientert med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Høy grad av integritet

 

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte oppgaver innen et viktig samfunnsområde
 • Et inspirerende arbeidsmiljø
 • Mulighet til å gjøre en betydelig forskjell for ungdom
 • Pensjonsordning 
 • Lønn etter avtale

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

For spørsmål om stillingen, kontakt daglig leder Irene Lystrup, tlf: 412 87 656, e-post: irene@kppfond.no. Søknad registreres på www.iscogroup.no snarest og senest 03.01.2018.