18.02.2021 kl. 06:00

Populært tilbud til 10. klassinger: Sikter mot dobling av Flyt-programmet

Kronprinsparets Fonds utviklingsprogram for 10. klassinger, Flyt, gjennomføres nå i seks kommuner. Fondet sikter mot dobbelt så mange til høsten.

Det var litt vanskelig å fylle ut veikartet for livet framover. Men det gikk greit, forsikrer Ole, Markus og Marius i Flyt i Hurdal. Flyt er nå i seks kommunerpå øst- og vestlandet, og til høsten dobles antallet.

– Flyt dekker et behov hos unge i overgangen mellom ungdomsskolen og videregående, og målet er å forebygge frafall. Programmet er bygget på forskning og utviklet over flere år, og vi ser allerede at det gir gode resultater. Derfor er det stor interesse blant kommuner som prioriterer ungdom, sier Irene Løken Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond. 

Programmet samler ungdom i høstferien i tiende, og gir dem verdifull støtte til de er vel etablert på videregående. I år gjennomføres Flyt i Hurdal, Søndre Land, Sarpsborg, Kinn og Bremanger – og straks også i Bergen. Dette er dobbelt så mange kommuner som i forrige skoleår, og Fondet satser på ny dobling til høsten. 

–  ­Frafall i videregående skole er et stort problem, både for ungdommene det gjelder, deres nærmeste og for samfunnet. Kommunene som velger å satse på Flyt, er opptatt av ungdommene sine og ønsker å bidra til at flere gjennomfører, sier Lystrup. 

Deltakerne i Flyt lærer mye om hva de selv kan gjøre for sin egen framtid og hva de er gode på. Det gjør ofte at de blir enda mer motiverte og engasjerte på skolen. Ungdommene lærer ti verktøy på 100 dager med aktiviteter og samlinger. Temaene er blant annet personlige drømmer og mål, stress og press, vennskap, prestasjonspress og følelser. 

Forskningsstiftelsen Fafo følger programmet for å dokumentere resultatene. Flyt gjennomføres av Kronprinsparets Fond i samarbeid med kommunene og med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Egmont Fonden, Wilstar og Stiftelsen Dam. Fondet oppfordrer interesserte kommuner til å ta kontakt for å bli kjent med Flyt.