20.11.2018 kl. 07:14

UngInvest AIB nominert til Årets Sosiale Entreprenør 2018

«Årets Sosiale Entreprenør 2018» er en hederspris som deles ut til et selskap som har et spesielt stort potensial for å løse sosiale utfordringer. UngInvest AIB er valgt ut blant 20 selskaper til å bli en av tre nominerte til prisen.

Hos UngInvest AIB lærer unge og voksne sammen i et likeverdig fellesskap. Det gjelder å fokusere på den enkeltes styrker, sier leder Ingebjørg Mæland ved UngInvest AIB. Skolen kan vise til svært gode resultater for gjennomføring av videregående opplæring.

«Årets Sosiale Entreprenør 2018» er en hederspris som deles ut til et selskap som har et spesielt stort potensial for å løse sosiale utfordringer. UngInvest AIB er valgt ut blant 20 selskaper til å bli en av tre nominerte til prisen.

- Ung Invest AIB virker på meg som en nær genialt designet løsning. Det er åpenbart for de fleste at det er et stort behov for et innovativt og alternativt skoleløp for en god del ungdom. Den klokskapen som ligger å initiere dette innenfra systemet og den entreprenørielle ånden som der driver det frem, er derimot svært sjelden og derfor desto mer verdifull, sier Ferd-eier og juryleder Johan H. Andresen.

UngInvestAIB (tidligere Arbeidsinstituttet Buskerud) er et fylkeskommunalt, praksisnært og styrkebasert opplæringstilbud for ungdom mellom 16 og 24 år. Målet er å rekruttere og beholde ungdommene i videregående opplæring, slik at de kan kvalifisere seg og bli attraktive for fremtidens arbeidsliv. Gjennom dialoger med vekt på ungdommens styrker, bygges tillitsfulle relasjoner, og hver enkelt ungdom får tatt i bruk sitt potensial. UngInvest AIB har kontinuerlig inntak hele skoleåret, og det er mulig å få plass i løpet av to dager. 

SosEnt-juryen 2018 har bestått av representanter fra SoCentral, Ashoka, Reach for Change, Tøyen Unlimited, Innovasjon Norge, Kronprinsparets Fond og Ferd Sosiale Entreprenører.De andre nominerte til Årets Sosiale Entreprenør 2018 er Assistert selvhjelp og Atlas Kompetanse, basert på kriteriene innovasjon, bærekraft og skalerbarhet. De nominerte til prisen mottar 50.000 kroner hver, mens vinneren av Årets Sosiale Entreprenør 2018 får en halv million kroner. Prisen deles ut onsdag 21.november.  

Kronprinsparets Fond og Egmont Fonden støtter UngInvest AIBs arbeid for å spre metodene og det styrkebaserte tankesettet til andre skoler og læringsinstitusjoner i Norge og Danmark.