Vil du støtte vårt arbeid?

Økonomisk støtte mottas med stor takk. Alle våre prosjekter er avhengige av støtte – og vårt mål er at en krone til Fondet skal gi verdi for minimum tre kroner ut i prosjektene. I en note til årsregnskapet gjør vi rede for alle økonomiske bidrag fra næringsliv, offentlige instanser, fond og stiftelser, og alle økonomiske bidrag over 25.000 kroner fra én person i løpet av ett kalenderår. (Se Policy for åpenhet rundt økonomiske donasjoner)

Ønsker du å støtte vårt arbeid, kan du benytte Fondets gavekonto 6034.05.25801.

Gaver over 25 000 kroner fra én person i løpet av et kalenderår vil bli gjort kjent med navn på giver som en note i Kronprinsparets Fonds årsregnskap.

Støtte til prosjekter

Støtte fra Kronprinsparets Fond kan ikke søkes. Det er fondets styre som velger ut prosjektene som skal få støtte.