Vil du støtte vårt arbeid?

Økonomisk støtte mottas med stor takk. En krone i støtte til Kronprinsparets Fond gir verdi for minst tre kroner ut i prosjektene vi støtter og samarbeider med. Vi jobber tett med prosjektene og sekretariatet, styret og partnere bidrar med kompetanse. Alle økonomiske bidrag fra næringsliv, offentlige instanser, fond og stiftelser, og alle bidrag over 25.000 kroner fra én person i løpet av ett kalenderår blir gjort rede for i en note i årsregnskapet. (Se Policy for åpenhet rundt økonomiske donasjoner)

Ønsker du å bidra til å styrke ungdom, er vi glade for støtte til vårt arbeid. Benytt Fondets gavekonto 6034.05.25801. Vi gjør oppmerksom på at gaver over 25 000 kroner fra én person i løpet av et kalenderår vil bli gjort kjent med navn på giver i en note i Kronprinsparets Fonds årsregnskap.

Ønsker du å søke støtte?

Kronprinsparets Fond støtter noen få, utvalgte prosjekter over langt tid, ofte med en avtale på to-tre år. Vi støtter prosjekter som styrker ungdom.

Når det åpnes for nye prosjekter til porteføljen, blir det gjort kjent på våre nettsider og sider i sosiale medier. Sist det ble tatt inn et nytt prosjekt var i juni 2020. Det er Fondets styre som velger ut prosjektene som skal tilbys en plass i porteføljen. Lurer du på om dere kan være aktuelle for Kronprinsparets Fond ved neste åpning i porteføljen? Send en e-post til tonje@kppfond.no!