Hurdal

Tid og sted

  • Oppmøtested for Flyt i Hurdal varierer fra gang til gang. I aktivitetsuka skal vi være i lavvoen ved Hurdalsjøen hotell, på fritidsklubben og Dalheim. Samlingene ellers har base på fritidsklubben
  • Aktivitetsuke mandag 28. september til torsdag 1. oktober (i høstferien)
  • Samling hver mandag klokken 17.00-19.30 fra oktober fram til jul
  • Helgesamling 29. og 30. januar
  • Vårsamlinger 8. mars, 12. april, 10. mai og 7. juni
  • Feiring 25. august
  • Aktivitetshelg 10. og 11. september 2021

Kontaktpersoner

  • Kristin Austrheim, prosjektleder Flyt i Hurdal kommune, mobil: 99 77 75 33
  • Ingrid Tande Ditlefsen, faglig rådgiver i Kronprinsparets Fond, mobil 45 28 67 25, e-post ingrid@kppfond.no