Drive for life

Drive for life er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge som trenger å bli sett, føle mestring og være en del av et team.

Drive for life (tidligere Kjør for livet) har et spisset klubbtilbud hvor fem til sju ungdommer gjennom ukentlige samlinger får interessante aktiviteter innen motorsport og opplever mestring, inkludering, trygghet og tilhørighet.

Drive for life har også et breddetilbud, Inspire. Dette er et aktivitetstilbud etter skoletid en dag i uka for elevene på mellomtrinnet. En av klubbene driver med hest i stedet for motor.

Kjør for livet
Kjør for livet
Kronprins Håkon og Mette Marit under Kjør for Livet