Kjør for livet

Kjør for livet er et opplevelses- og fritidstilbud til barn og unge. Gjennom motor og motorsport får de oppleve et positivt miljø, følelse av mestring og økt sosial kompetanse.

Kjør for livet bruker motor, motorsport og actionfylte aktiviteter som en interessevekker, for så å gi barn og unge en opplevelse av å være en del av et team hvor samhold, mestring og engasjement er sentralt. Gjennom å delta på en Kjør for livet-klubb, får det enkelte teammedlem være en del av en gjeng som jobber og deltar på aktiviteter og samlinger som inspirer og motiverer.

Kjør for livet er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge i utenforskap.
I Kjør for livets program blir de del av et team på fem til sju ungdommer, og får gjennom 48 samlinger per år oppleve mestring, bli sett, føle trygghet og tilhørighet.

Kjør for Livet ble i 2017 en del av Aberia Healthcare.

Kjør for livet
Kjør for livet
Kronprins Håkon og Mette Marit under Kjør for Livet