Lærervikaren

Lærervikaren er undervisningsopplegg klart til bruk. Undervisningen er skreddersydd etter kompetansemålene satt av Utdanningsdirektoratet.

Det inneholder alt fra notatsider med tydelige instruksjoner, til ferdige presentasjoner, oppgaver, spørsmål og veiledning. Alle fag og kompetansemål for 1.-10. trinn er dekket, og er utarbeidet og kvalitetssikret av pedagoger. Dermed blir det god undervisning også i vikartimene, til glede for alle elever, og særlig for de elevene som har utfordringer på skolen.