Pøbelprosjektet

Etter avtale med NAV gjennomfører Pøbelprosjektet ulike kurs. Kursene omhandler arbeidslivets normer og regler, og inkluderer en rekke praktiske øvelser. Kursene gir deltakerne selvtillit og tro på egne evner. Gjennom Pøbelprosjektets nettverk av arbeidsgivere, har deltakerne gode muligheter for å komme i jobb. Målet er en meningsfylt jobb og et verdig liv.

Pøbelprosjektet ble i 2016 kjøpt av Aleris Ungplan & BOI.