Søke om støtte?

Det er ingen ledige plasser i porteføljen nå. Men vi er alltid interessert i å høre om og bli kjent med gode tilbud som arbeider for å styrke ungdom i Norge.

Hvem får støtte av Kronprinsparets Fond?
Kronprinsparets Fonds modell er å støtte få prosjekter over lang tid.
Det er vanligvis fire prosjekter i porteføljen. Alle arbeider med ungdom i Norge, med mål om å bidra til at unge kan føle tilhørighet og delta i samfunnet - på sosiale arenaer, skole og jobb. Vi støtter vanligvis prosjekter som kan dokumentere effekt for målgruppen.

Hvordan søker man om støtte?
Når det blir aktuelt å ta inn et nytt prosjekt, vil det bli kommunisert på sosiale medier. Da vil også kriterier og krav til søknaden bli gjort kjent.

Hva får prosjektene Fondet støtter?
Kronprinsparets Fond ønsker å bidra til at gode tilbud skal komme flere unge til gode, og vil hjelpe til for å sikre bærekraft og vekst. Vi bidrar med kompetanse, nettverk og profilering - og noe økonomisk støtte. Sekretariatet i Kronprinsparets Fond bruker 70 prosent av arbeidstiden for og med prosjektene, og har tett kontakt i det daglige. Fondets probonopartnere bidrar på sine fagområder ved behov med blant annet juridisk bistand, forretningsutvikling, reklame og kommunikasjon.

Når kan vi søke til Kronprinsparets Fond?
Følg Kronprinsparets Fond på Facebook! Der blir det gjort kjent når det åpnes for nye søknader og hva som kreves for å kunne søke.