Søndre Land

Tid og sted

  • Oppmøtested: Flytrommet i idrettshallen eller på Aktivitetshuset
  • Aktivitetsdager 5. og 6.oktober og 17. og 18. oktober
  • Samling hver mandag klokken 15.00-17.30 fra 19. oktober og fram til jul
  • Helgesamling 29. og 30. januar
  • Vårsamlinger 15.mars, 19.april, 10.mai og 7.juni
  • Feiring 25. august
  • Aktivitetshelg 10. og 11. september 2021

Kontaktpersoner

  • Ida Storberget, prosjektleder Flyt i Søndre Land kommune, mobil: 40 49 39 82
  • Ingrid Tande Ditlefsen, faglig rådgiver i Kronprinsparets Fond, mobil 45 28 67 25, e-post ingrid@kppfond.no