Styret

Styret i Kronprinsparets Fond arbeider for å styrke fellesskapet, slik at unge kan føle tilhørighet og delta i samfunnet. Fra venstre: Johannes Heggland, Zahra Sabha, Sindre Østgård. H.K.H. Kronprins Haakon, Ole Edvard Wold-Reitan, Yosef Wolde-Mariam, Rune Bjerke, Kristin Halvorsen. Anita Valaker var ikke tilstede da bildet ble tatt.

H.K.H. Kronprins Haakon

H.K.H. Kronprins Haakon

Kristin Halvorsen (styreleder)

Kristin Halvorsen (styreleder)

Kristin Halvorsen (f.1960) er direktør i Cicero Senter for klimaforskning og tidligere finansminister og kunnskapsminister.

Johannes Heggland

Johannes Heggland

Johannes Heggland (f. 1964) er assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

Ole Edvard Wold-Reitan

Ole Edvard Wold-Reitan

Ole Edvard Wold-Reitan (f. 1965) er stiftsdirektør i Oslo bispedømme og tidligere assisterende sekretariatsleder ved Det kongelige hoff.

Rune Bjerke

Rune Bjerke

Rune Bjerke (f. 1960) er næringslivsleder og tidligere konsernsjef i DNB.

Zahra Sabha

Zahra Sabha

Zahra Sabha (f. 1990) er assisterende rådgiver i Gambit Hill+Knowlton.

Yosef Wolde-Mariam

Yosef Wolde-Mariam

Yosef Wolde-Mariam (f.1978) er programleder og artist.

Sindre Østgård

Sindre Østgård

Sindre Østgård (f. 1977) er gründer og daglig leder i We Are Human.

Anita Valaker

Anita Valaker (f. 1967) er gründer og daglig leder i VNTX A/S.