Trivselsleder

Trivselsleder er brukt av flere enn 1.400 skoler i Norden. Gjennom programmet legger mobbefrie trivselsledere til rette for økt aktivitet i storefriminuttene.

Trivselsleder-programmet skal bygge vennskap, hindre konflikter og gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever. I Norge er prosjektet etablert i alle fylkene,
og engasjerer flere enn 55.000 barn og unge som Trivselsledere.

Trivselsleder har i samarbeid med Kronprinsparets Fond utviklet en egen modell for ungdomsskolen med aktiviteter tilpasset ungdomsskoletrinnet, kobling mot valgfag og økt fokus på tidlig ledertrening av trivselslederne.