UngInvest AIB

UngInvest AIB er et praktisk alternativ for ungdommer som trenger andre tilbud enn den ordinære videregående opplæringen. Her kan unge mennesker finne sin drøm og få hjelp til å realisere den. UngInvest AIB er et lærested for 150-200 ungdommer og er eid av Buskerud fylkeskommune. UngInvest AIB kom inn i Kronprinsparets Fonds portefølje i 2011.

Målgruppen er de som ikke finner sin plass i ordinær videregående opplæring. UngInvest har tilbud innen snekkerfag, mekaniske fag, kantine- og catering, media, salg, service, formgiving og natur. Opplæringen er praktisk lagt opp, og de forskjellige verkstedene arbeider med produkter som de skal bruke eller selge. I tillegg har de pedagogisk verksted hvor man kan få tilbud om opplæring i norsk, matematikk, engelsk, data, samfunnsfag m.m. UngInvest bygger på «mestring” gjennom en kultur der elevene støtter og anerkjenner hverandre og hverandres kompetanse. Et mål er å utvikle et felles språk og forståelse for begreper, slik at man kan få best mulig utbytte av å reflektere sammen. Dette gjøres i fem faser:

Definisjonsfasen – Man blir sammen enige om formålet med utviklingsarbeidet

Undersøkelsesfasen – Undersøkelsene skal gi svar på hva det er som ”gir energi” i det daglige

Drømmefasen – Ungdommen involveres i å utarbeide en drøm og en visjon

Designfasen – Ungdommen involveres i å designe hvilke endringer som må gjøres for å kunne realisere drømmen

Realiseringsfasen – Kontinuerlig realisering av det største potensialet innenfor det valgte fokusområdet

Ung Invest workshop
Kronprins Håkon snakker med Ung Invest
Ung Invest bil