Kronprinsparets Fond vil bidra til å fange opp unge mennesker som risikerer å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre årsaker stående på siden av fellesskapet.

Vi samarbeider til enhver tid med fire prosjekter som alle har ambisjon om å gi unge nye arenaer å lykkes på. Prosjektene mottar økonomisk støtte, og blir del av et kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre.

Vi skal bidra til at det arbeidet prosjektene gjør blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av den, bli inspirert og selv gjøre en innsats.