Framtidsmøtet

Kronprinsparets Fond ønsker å bidra til å løfte fram de unges stemme. Derfor har Fondet startet Framtidsmøtet, som gir unge mulighet til å drøfte aktuelle temaer og formidle sine synspunkter til beslutningstakere. Framtidsmøtet 2022 avholdes onsdag 2. november klokken 14.00-16.00 hos DNB i Dronning Eufemias gate 30. Her vil femti ungdommer fra hele landet legge fram sine synspunkter om ungdom og psykisk helse. Nå er det åpnet for påmelding. Velkommen!