Framtidsmøtet

Kronprinsparets Fond ønsker å bidra til å løfte fram de unges stemme. Derfor har Fondet startet Framtidsmøtet, som gir unge mulighet til å drøfte aktuelle temaer og formidle sine synspunkter til beslutningstakere. På  det første framtidsmøtet var temaet unges synspunkter om livsmestring etter en pandemi. De 20 deltakerne representerte Flyt, UngInvest AIB, Catalysts, Sandwich Brothers og Dale Oen Experience, som alle er prosjekter Kronprinsparets Fond arbeider med. Ungdommene er mellom 15 og 22 år og kommer fra Oslo, Bergen, Drammen, Sarpsborg, Hurdal, Søndre Land, Kinn og Bremanger. Framtidsmøtet 2021 fant sted hos DNB i Bjørvika og ble finansiert av Egmont Fonden.