Kronprinsparets Fond skal styrke fellesskapet for unge mennesker, slik at alle føler tilhørighet og kan delta.

Prosjekter Prosjekter

Prosjektene

Fondet støtter prosjekter som skaper arenaer for mestring og deltakelse for ungdom, og som gir unge mennesker en mulighet til å utvikle egne evner og delta i fellesskapet.

FlytFlyt

Flyt

I Flyt trener vi på ulike strategier for å mestre noen av de utfordringene vi kan møte i livet, bygge god psykisk helse, utvikle sosial kompetanse og gode kommunikasjonsferdigheter. Vi møtes på fritiden og det er helt gratis å være med.