Partnere

Kronprinsparets Fond har engasjerte partnere som bidrar i arbeidet for å styrke ungdom. Noen bidrar med kapital og noen med kompetanse. Vårt arbeidsprinsipp er 1:3. Det betyr at hver krone som blir investert i Fondet skal bli til verdier for minst tre kroner i prosjektene vi støtter.

Kronprinsparets Fond har engasjerte næringslivspartnere som bidrar i arbeidet for å styrke ungdom. Noen bidrar med kapital og noen med kompetanse. Vårt arbeidsprinsipp er 1:3. Det betyr at hver krone som blir investert i Fondet skal bli til verdier for minst tre kroner i prosjektene vi støtter.

Hovedsamarbeidspartnere

DNB

DNB er Norges største finanskonsern. Virksomheten har som mål å påvirke økonomi, samfunn og miljø i positiv retning. DNB støtter idrett, kultur, ideelle organisasjoner og andre samfunnsnyttige formål med betydelige beløp. Les mer om DNB her.

Egmont Fonden

Egmont Fonden støtter initiativ som bidrar til å sikre barn og unge mot nåtidens fattigdom – mangel på læring og livsmestring. Siden 1920 har Egmont Fonden delt ut over 2,9 milliarder danske kroner til utsatte barn og unge i Norge og Danmark. Egmontkonsernet har drevet forretning i Norge siden 1905. I dag er de eneeiere av norske TV2, Norges største utgiver av ukeblader og magasiner, Egmont Publishing, Nordisk Film, Nordisk Film Kino, samt medeiere av forlaget, Cappelen Damm. Overskuddet går hvert år til reinvestering i konsernet og til utsatte barn og unge i Norge og Danmark gjennom Egmont Fonden.

Klaveness Stiftelsen

Klaveness Stiftelsens formål er å dele ut midler til allmennyttige formål. Stiftelsen støtter særlig opp om tiltak innenfor sektorene helse, ungdom, utdanning og vern om havet og livet i dette.

Norsk Tipping

Norsk Tippings visjon er "Gi drømmen en sjanse" og hver dag oppfyller selskapet både store og små drømmer rundt om i landet. Samfunnsoppdraget er å tilby et ansvarlig og attraktivt spilltilbud der overskuddet går tilbake til samfunnet. Overskuddet i Norsk Tipping fordeles til samfunnsnyttige formål. 

North Star

North Star ønsker å bidra til bærekraft og vekst i ulike gode prosjekter som styrker ungdom, med et særlig fokus på spredning til Vestlandet. North Star er et ideelt selskap opprettet av fjerde generasjon i familien Smedvig for å støtte og hjelpe unge å nå sitt fulle potensial. Smedvig er kjent som et tradisjonsrikt utviklings- og investeringsselskap i Stavanger.

Schage Eiendom

Schage Eiendom jobber for å ivareta og legge til rette for mennesker gjennom bileiendommer, kjøpesentre, boliger eller tradisjonell næringseiendom. Siden 2003 har fokuset vært utvikling av boliger og næringsarealer. Schage Eiendom vil bidra til samfunnsutviklingen på en god og bærekraftig måte. Visjonen er «Nyskapende, ledende og på lag med samfunnet» og verdiene er Solid, Langsiktig, Samarbeidsvillig og Modig. Schage Eiendom ønsker gjennom støtten til Kronprinsparets Fond å bidra til at alle skal ha mulighet til å skape mening i eget og andres liv. Se mer om Schage her.

Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir støtte til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter. Visjonen er: «Vi utløser gode krefter». Sparebankstiftelsen DNB støtter prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og gir et positivt bidrag til barn og unge. Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten bidratt med over 5 milliarder kroner til allmennyttige formål. Les mer om Sparebankstiftelsen DNB her

Wilstar

Wilstar AS er et ideelt aksjeselskap eiet av Arne Wilhelmsens familie. Wilstar har fokus på sosial påvirkning og ønsker å yte støtte til mennesker som initierer bærekraftig varig endring for å skape en bedre verden. Wilstar representerer familiens globale visjon og er en plattform hvor familien kan bidra til et bedre samfunn på en effektiv måte. Fokusområdene til Wilstar er utdanning, miljø, kvinners rettigheter og menneskeverd og er engasjert både i Norge og internasjonalt. Les mer om Wilstar

Samarbeidspartnere

Selvaag Gruppen

Selvaag Gruppen er en ledende boligbygger og byutvikler. Konsernets verdigrunnlag bygger på omtanke og skaperkraft, og en sterk tro på at det er lønnsomt å ta sosialt ansvar. Selvaag Gruppen ønsker gjennom støtten til Kronprinsparets Fond å bidra til å styrke fellesskapet for unge mennesker slik at alle føler tilhørighet og kan delta på en positiv måte i samfunnet vårt.

Probonopartnere

Apeland

Apeland er et av Norges ledende kommunikasjonsbyråer. Selskapet styrker oppdragsgivernes virksomhetskommunikasjon, markedskommunikasjon og internkommunikasjon. Med eksperter innen analyse, PR og reklame bidrar Apeland til mer målrettet og mer helhetlig kommunikasjon, som gir mer effekt. Les mer om Apeland

Attensi

Attensi utvikler digitale verktøy for å kunne styrke kompetansen, forbedre atferd og utvikle seg, samtidig som man har det gøy. Attensi kombinerer 3D-modellering med kunnskap om menneskelig atferd og psykologi. Les mer om Attensi

McKinsey & Company

McKinsey er et anerkjent globalt konsulentselskap innenfor strategi og ledelse. Selskapet arbeider med noen av Norges og verdens fremste virksomheter. Les mer om McKinsey

TRY

TRY er et kommunikasjonshus som består av kreatører, designere, rådgivere og spesialister innen teknologi. TRY er kåret til Norges beste byrå 20 år på rad. Les mer om TRY.

VNTX

VNTX er et eventbyrå som har spesialisert seg på norske opplevelser og gjør alt av arrangementsplanlegging både for bedrifter og private arrangører. Les mer om VNTX

Wiersholm

Wiersholm er næringslivets advokatfirma innen transaksjoner, prosedyrer og juridisk rådgivning og har spisskompetanse på de viktigste bransjene innen norsk næringsliv. Selskapet er et av Norges største advokatfirma og retter seg mot seriøse investorer og næringsdrivende. Les mer om Wiersholm