Prosjektene

Kronprinsparets Fond støtter prosjekter som styrker ungdom. Prosjektene skaper arenaer for mestring og deltakelse, gir unge mennesker en mulighet til å utvikle egne evner og ikke minst delta i fellesskapet.

UngInvest AIB har ofte besøk, for å lære bort sin måte å arbeide og tenke på. Nav-leder Sigrun Vågeng fikk møte både ungdommer og lærere (yngre og eldre læringskolleger) og andre sentrale støttespillere da hun var på besøk.

CatalystsCatalysts

Lisa Cooper er grunnlegger og daglig leder for Catalysts med en visjon om å gi unge med flerkulturell bakgrunn en bro inn til det norske samfunnet.

Sandwich BrothersSandwich Brothers

Christoffer Naustdal Hjelm er grunnlegger av Sandwich Brothers. Når ikke andre ville gi dyktige unge med fluktbakgrunn jobb, laget han og teamet hans like godt jobbene selv.

UngInvest IngebjørgUngInvest Ingebjørg

Ingebjørg Mæland er leder for UngInvest AIB og har gjennom 40 år arbeidet med å legge til rette for at ungdom kan oppleve mestring og glede og gjennomføre en utdanning.

Cousins er en kafé med konditori og egen iskremfabrikk, som gir unge med fluktbakgrunn deltidsjobb, opplæring, språktrening, og hjelp videre inn i sitt nye hjemland.