Prosjektene

Kronprinsparets Fond støtter prosjekter som styrker ungdom. Prosjektene skaper arenaer for mestring og deltakelse, gir unge mennesker en mulighet til å utvikle egne evner og ikke minst delta i fellesskapet.

UngInvest Læringsfestival KPH

UngInvest AIB er et læringstilbud for ungdom som ønsker en annen vei gjennom utdanningssystemet. Her fokuserer de på hver enkelt ungdoms styrker - i stedet for utfordringer. UngInvest sprer sine metoder og tankesett, blant annet gjennom å arrangere læringsfestivaler - som her på Sundvolden i 2016.

Sandwich Brothers KPH

Sandwich Brothers lager og selger god sandwich-is til isglade i Oslo. Her får unge gutter med fluktbakgrunn både arbeidstrening og språktrening.

Catalysts

Catalysts arbeider for et mer inkluderende samfunn, én relasjon om gangen. Mentorordningen kobler unge med flerkulturell bakgrunn med dyktige mentorer.

UngInvest

UngInvest AIB har ofte besøk, for å lære bort sin måte å arbeide og tenke på. Nav-leder Sigrun Vågeng fikk møte både ungdommer og lærere (yngre og eldre læringskolleger) og andre sentrale støttespillere da hun var på besøk.

UngInvest Meliha

Ungdommene som går hos UngInvest AIB er ofte de beste til å fortelle om betydningen av å bli møtt på en positiv måte og å fokusere på egne og andres styrker.

Sandwich Brothers KPH

Sandwich Brothers er en gjeng brødre fra forskjellige mødre som selger hjemmelagde sandwich-is i Oslo og omegn. Brødrene leverer til bedrifter og private og stiller gjerne med is og sykler på store arrangementer og festivaler.

Catalysts

Lisa Cooper er grunnlegger og daglig leder for Catalysts med en visjon om å gi unge med flerkulturell bakgrunn en bro inn til det norske samfunnet.

Sandwich Brothers

Christoffer Naustdal Hjelm er grunnlegger av Sandwich Brothers. Når ikke andre ville gi dyktige unge med fluktbakgrunn jobb, laget han og teamet hans like godt jobbene selv.

UngInvest Ingebjørg

Ingebjørg Mæland er leder for UngInvest AIB og har gjennom 40 år arbeidet med å legge til rette for at ungdom kan oppleve mestring og glede og gjennomføre en utdanning.