Prosjektene

Kronprinsparets Fond støtter prosjekter som styrker ungdom. Prosjektene skaper arenaer for mestring og deltakelse, gir unge mennesker en mulighet til å utvikle egne evner og ikke minst delta i fellesskapet.