Fondet

Overgangsperioden mellom ungdom og voksen er utfordrende for de aller fleste, og får betydning for både levekår og muligheter i arbeidslivet. Unge trenger å bli sett.

Kronprinsparets Fond ønsker å sette søkelys på den avgjørende livsfasen som ungdomstiden er og fange opp ungdom som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, sliter psykisk, eller blir av andre årsaker stående på siden av fellesskapet. Mange unge står i denne sårbare fasen i fare for å mer permanent falle utenfor det fellesskapet som skulle skape velferd og muligheter for alle.

Vi tror på ungdom. Hvert enkelt menneske har ressurser som kan brukes i fellesskapet. Alle har noe å bidra med. Og alle har mulighet til å skape mening i eget liv – og for andre.

Kronprinsparets Fond ønsker å motivere og legge til rette for at ungdom kan bruke sine muligheter og ta ut sitt potensial. Foruten å motta økonomisk støtte, blir de utvalgte prosjektene invitert inn i et kompetansenettverk som gir dem en mulighet til å dele erfaringer og kompetanse. Alle prosjektene har en ambisjon om å etablere tilbud flere steder i landet. Samhandlingen mellom prosjektene medvirker til at god, dokumentert metodikk kan utvikles, systematiseres og spres, slik at tilbudene kan komme flest mulig til gode.

Vi skal bidra til at det arbeidet våre prosjekter gjør blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av dem, bli inspirert og selv gjøre en innsats – stor eller liten.