Visjon

Fondet skal styrke fellesskapet for unge mennesker, slik at alle føler tilhørighet og kan delta. Vi tror på ungdom. Hvert enkelt menneske har ressurser som kan brukes i fellesskapet. Alle har noe å bidra med. Og alle har mulighet til å skape mening i eget liv – og for andre.

Vi skal bidra til at det arbeidet våre prosjekter gjør blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av dem, bli inspirert og selv gjøre en innsats – stor eller liten.

Det handler om å se individet – det enkelte menneskes evner og muligheter:

Vi velger å se:

  • SE potensialet
  • SE muligheten
  • SE talentet
  • SE viljen
  • SE gnisten
  • SE styrken

Fondet støtter prosjekter som skaper arenaer for mestring og deltakelse for ungdom, og som gir unge mennesker en mulighet til å utvikle egne evner og delta i fellesskapet.