Om Fondet

Kronprinsparets Fond ble opprettet i forbindelse med Kronprinsparets bryllup i 2001, under navnet Kronprinsparets Humanitære Fond. Gjennom Fondet arbeider Kronprinsen og Kronprinsessen med saker de begge er opptatt av.

Fra Fondet ble opprettet i 2001 og fram til 2010 støttet vi ulike prosjekter i inn- og utland. I Norge har Fondet gitt økonomisk støtte til prosjekter som skal styrke barn og unges oppvekstvilkår og fremme inkludering. I utlandet var det arbeid innenfor helse og utdanning som mottok støtte. Se oversikten over tildelinger 2001-2010 her.

Ved etableringen av Kronprinsparets Humanitære Fond 25. august 2001 bidro Regjeringen med grunnkapital, og deretter ved 5-årsjubileet (kr. 1,- fra hver norske innbygger). Fondet har også mottatt andre bidrag.

I forbindelse med Kronprinsparets 10-års bryllupsdag 25. august 2011 ble Fondet relansert som Kronprinsparets Fond, med en strategi for å styrke innsatsen for norsk ungdom. Dette gjør vi gjennom å støtte fire ulike prosjekter med kompetanse, kapital og nettverk. Vi inngår langsiktige avtaler med prosjektene vi støtter.

Kronprinsparets Fond følger de etiske retningslinjene for innsamling i Norge utarbeidet av Norges Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen, og er medlem av Norges Innsamlingsråd.