Årsrapport

Kronprinsparets Fond arbeider for å styrke ungdom i Norge og at unge kan være en del av fellesskapet. Det gjør vi ved å bidra med kompetanse, kapital og nettverk til gode ungdomsprosjekter. I 2021 var det UngInvest AIB, Sandwich Brothers, Catalysts og Dale Oen Experience som fikk støtte av Kronprinsparets Fond. Fondet har også drevet Flyt.

Årsrapport 2022

- UngInvest har betydd at jeg har fått en selvtillit som jeg ikke hadde før. Og nå har jeg lyst til å komme hver dag. Her har vi det sosialt og jeg har fått tro på framtiden min, forteller Isebell, som er en av 230 ungdommer ved UngInvest AIBs fem avdelinger .

UngInvest AIB er ett av de fire prosjektene Kronprinsparets Fond støtter med kompetanse, kapital og nettverk. De andre er Catalysts, Sandwich Brothers (nå Cousins) og Dale Oen Experience. I tillegg driver vi livsmestringsprogrammet Flyt og arrangerer Framtidsmøtet.

Kronprinsparets Fonds visjon er å styrke fellesskapet for unge mennesker slik at alle føler tilhørighet og kan delta.

Årsrapport 2022 Kronprinsparets Fond

Årsregnskap 2022

Tidligere årsrapporter

Årsrapport 2021Årsrapport 2020Årsrapport 2019Årsrapport 2018Årsrapport 2017Årsrapport 2016Årsrapport 2015Årsrapport 2014Årsrapport 2013Årsrapport 2012Årsrapport 2011Årsrapport 2010

Tidligere årsregnskap

Årsregnskap 2021Årsregnskap 2020Årsregnskap Flyt 2020Årsregnskap 2019Årsregnskap 2018