Samfunnsøkonomisk analyse

DNV GL gjennomførte i 2017 en samfunnsøkonomisk analyse av prosjektene i Kronprinsparets Fond.

Samfunnsøkonomisk analyse av prosjektene i KPF