Flyt

I Flyt trener vi på ulike strategier for å mestre noen av de utfordringene vi kan møte i livet, bygge god psykisk helse, utvikle sosial kompetanse og gode kommunikasjonsferdigheter. Vi møtes på fritiden og det er helt gratis å være med.

Flyt gjennomføres på litt ulike måter på ulike steder, men det faglige innholdet er likt. Programmet går over ett år, fra høsten i tiendeklasse til første klasse på videregående.

Kronprinsparets Fond samarbeider med kommuner om å gjennomføre Flyt. Vi rekrutterer dyktige instruktører med ulik fagbakgrunn. Ungdom ved en eller flere ungdomsskoler får informasjon om oppstart av Flyt i sin kommune. I en Flyt-gruppe deltar omtrent 20 ungdommer.

Flyt er utviklet av Kronprinsparets Fond i faglig samarbeid med Voksne for Barn, på bakgrunn av innspill fra ungdom, forskere, organisasjoner og praktikere.

UngInvest AIB har vært en viktig inspirasjonskilde. Flyt gjennomføres takket være støtte fra Egmont Fonden, Wilstar, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen DAM og de andre partnerne og probonopartnerne til Kronprinsparets Fond.

I faglig råd for Flyt sitter fagfolk, ungdom og praktikere. Rådet følger Flyt og gir innspill om blant annet innhold, bærekraft og skalering.

Forskningsstiftelsen Fafo følger Flyt for å få kunnskap om hva som er viktig for at unge føler seg i stand til å gjennomføre videregående opplæring og hva som skal til for at Flyt skal kunne gjennomføres flere steder i landet. Fafos arbeid ledes av forskningsleder Jon Rogstad.

I 2019 starter Flyt i Drammen, Sarpsborg, Hurdal og Søndre Land.

Flyt vennskap

Flyt starter med aktivitetsdager i høstferien. Ungdommene får være med på morsomme øvelser som gir nyttig kunnskap om livet. Noe er ute, noe er inne, alt er sammen med dyktige ledere.

Flyt verktøy

På ukentlige samlinger blir det spennende temaer. Først lærer vi mer om oss selv gjennom temaene tanker, følelser, selvfølelse og stress. Deretter fokuserer vi på temaer som involverer fellesskapet i enda større grad: kommunikasjon, relasjoner, press og medborgerskap.

Rekruttering av ledere til Flyt høsten 2020

Har du lyst å være leder i Flyt? Flere kommuner søker nå ledere for Flytprogrammet med oppstart høsten 2020. Se etter informasjon på kommunens nettside, eller kontakt Monika Egeland Hammer, Flyt-sjef i Kronprinsparets Fond på meh@kppfond.no.

Kronprins Håkon på Flyt arrangement
Flyt arrangement
Kronprins Håkon på Flyt arrangement