Flyt

Flyt er for ungdom som vil bruke fritiden til å forberede framtiden. I Flyt får ungdom teste aktiviteter, møte nye folk, spise god mat og lære nyttige ting. Flyt foregår i nærmiljøet og er helt gratis å være med på. Man blir bedre kjent med egne styrker og lærer mer om hvordan man kan skape gode vennskap. Ingen konkurranser, ingen karakterer – bare moro, kunnskap og vennskap. https://flytprogrammet.no

Flyt trener vi på ulike strategier for å mestre noen av de utfordringene vi kan møte i livet, bygge god psykisk helse, utvikle sosial kompetanse og gode kommunikasjonsferdigheter. Vi møtes på fritiden og det er helt gratis å være med.

Flyt gjennomføres på litt ulike måter på ulike steder, men det faglige innholdet er likt. Programmet går over ett år, fra høsten i tiendeklasse til første klasse på videregående.

Kronprinsparets Fond samarbeider med kommuner om å gjennomføre Flyt. Vi rekrutterer dyktige Flyt-ledere med ulik fagbakgrunn. I en Flyt-gruppe deltar omtrent 20 ungdommer.

Flyt er utviklet av Kronprinsparets Fond i faglig samarbeid med Voksne for Barn, på bakgrunn av innspill fra ungdom, forskere, organisasjoner og praktikere.

UngInvest AIB har vært en viktig inspirasjonskilde. Flyt gjennomføres med støtte fra Egmont Fonden, Wilstar, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen Dam. Kronprinsparets Fonds partnere er DNB, Selvaag, North Star, Apeland, McKinsey & Company, Try og Wiersholm.

Et faglig råd for Flyt med fagfolk, ungdom og praktikere følger Flyt og gir innspill om innhold, bærekraft og skalering.

Forskningsstiftelsen Fafo følger Flyt for å få kunnskap om hva som er viktig for at unge føler seg i stand til å gjennomføre videregående opplæring og hva som skal til for at Flyt skal kunne gjennomføres flere steder i landet.

Kronprins Haakon på Flyt arrangementKronprins Haakon på Flyt arrangement
Flyt arrangementFlyt arrangement
Kronprins Håkon på Flyt arrangementKronprins Håkon på Flyt arrangement