17.01.2024 kl. 17:44

Samarbeidet med Cousins avsluttes

Kronprinsparets Fond avslutter samarbeidsavtalen med Cousins.

-Vi er avhengig av et åpent og tillitsfullt forhold til våre prosjekter for å kunne samarbeide. Dessverre har ikke Cousins oppfylt avtalens krav om åpenhet, derfor avslutter vi samarbeidet nå, sier Irene Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond. 

Cousins startet med produksjon av is og arbeidstrening for flyktninger under navnet Sandwich Brothers. Nå driver selskapet også kafeen på Glasmagasinet, og har 8 ansatte og 23 unge med flyktningbakgrunn i deltidsarbeid. Mange ungdommer har siden oppstarten i 2016 fått en god start på sin nye tilværelse, takket være Cousins. De har fått venner og nettverk, trening i norsk og nyttige erfaringer innen kjøkken og salg.