10.03.2023 kl. 12:15

UngInvest AIB løftes fram i ny rapport om sosial ulikhet

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fikk i dag overlevert en rapport om sosial ulikhet i helse. UngInvest AIB løftes fram som en opplæringsarena som bidrar til å utjevne helseforskjeller for ungdom. Rapporten er utarbeidet av University College London (UCL) i samarbeid med NTNU.

UngInvest AIB er stolte av å løftes fram i ny rapport. Fra venstre nestleder Åse Falch, virksomhetsleder Ingebjørg Mæland, ungdom Rebecca Skar, professor Michael Marmot, UCL, ungdom Isebell Rygg, førsteamanuensis Dina von Heimburg og professor Ottar Ness, begge NTNU.

– Vi er veldig glade for at våre styrkebaserte metoder, som bidrar til at flere ungdommer gjennomfører videregående opplæring, er omtalt i denne viktige rapporten, sier Ingebjørg Mæland, virksomhetsleder for UngInvest AIB.  

Kronprinsparets Fond støtter UngInvest AIB, med mål om spredning til flere steder i landet.

– Vi har gjennom mange år sett hvordan unge som var uten tro på at de kunne gjennomføre skolen, trives hos UngInvest AIB og når målene sine, sier Irene Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond. 

Vikens læringstilbud UngInvest AIB har unike resultater i kampen mot frafall. Nylig sendte Vikens fylkesordfører Roger Ryberg (A) og virksomhetsleder Ingebjørg Mæland en søknad til utdanningsminister Tonje Brenna, med forslag om at alle fylker får et videregående læringstilbud, etter mønster fra UngInvest AIB. 

 

UngInvest AIB, en lovende praksis mot sosial ulikhet 

Hva er status for Norges arbeid med å redusere sosial ulikhet i helse, og hvordan kan vi jobbe videre med denne utfordringen? Dette er temaene i rapporten «Rapid review of inequalities in health and wellbeing in Norway since 2014». 

Rapporten har gjennomgått politikken i Norge når det gjelder sosial ulikhet i helse. Den kommer med anbefalinger og omtaler lovende praksiser for å utjevne helseforskjellene, både på nasjonalt og kommunalt nivå. UngInvest AIB løftes fram som en lovende praksis for å utjevne helseforskjeller i Norge. 

- UngInvest er virkelig et av de tiltakene som er lovende og viktig for å utjevne sosial ulikhet, sier NTNU-professor Ottar Ness. 

 

Styrker og relasjoner er nøkkelen  

UngInvest AIB jobber systematisk med relasjonelle pedagogiske tilnærminger for å utvikle en inkluderende kultur. Dette får unge som normalt ville hatt problemer med å gjennomføre videregående utdanning, til å klare det. Etterundersøkelser viser at 8 av 10 ungdommer er i utdanning eller arbeid høsten etter UngInvest-året. De aller fleste er i utdanning. ­­

Flere enn 230 ungdommer er hvert år tilknyttet UngInvest AIB i Vikens Buskerud-region. Rogaland fylke har etablert to UngInvest-avdelinger og flere andre fylkeskommuner har vist interesse for å etablere tilsvarende tilbud. 

 

Inn i folkehelsemeldingen

Rapporten er del av grunnlaget for regjeringens kommende folkehelsemelding. Rapporten er utarbeidet av professor sir Michael Marmot og hans team ved The UCL Institute of Health Equity, i samarbeid med Nordisk forskningssenter for livskvalitet og sosial bærekraft ved NTNU, ledet av professor Ottar Ness og førsteamanuensis Dina von Heimburg. 

 

Kontakt: Ingebjørg Mæland, virksomhetsleder UngInvest AIB, e-post ingebjorgm@viken.no, telefon 975 88 609.