Framtidsmøtet 2021

Framtidsmøtet 2021 hadde 20 deltakere som representerte Flyt, UngInvest AIB, Catalysts, Sandwich Brothers og Dale Oen Experience, som alle er prosjekter Kronprinsparets Fond arbeider med. Ungdommene er mellom 15 og 22 år og kommer fra Oslo, Bergen, Drammen, Sarpsborg, Hurdal, Søndre Land, Kinn og Bremanger. Framtidsmøtet 2021 fant sted hos DNB i Bjørvika og ble finansiert med støtte fra Egmont Fonden.

Framtidsmøtet 2021

Ungdom vil bli hørt! Deltakerne på Framtidsmøtet har stort engasjement for unges situasjon post korona. De ønsker bidra selv til lage nye løsninger. Etter en lang dag med diskusjoner, presenterte ungdommene sine synspunkter for Kronprinsen, beslutningstakere, Fondets partnere og andre gjester.

Dette mener Framtidsmøtet 2021

Ungdom ønsker mer

• Kjærlighet, omsorg, forståelse og noen snakke med

• Fokus på ferdigheter og interesser –og mental helse

• Være sosiale. Unge må få møteplasser for alle – og vil lage dem

selv!

• Lærlingplasser, lærelønn og mer praktisk læring

• En fleksibel fraværsgrense (vedbehov!)

• Større spredning på vurderingene på skolen

• Bli hørt!

Ungdom ønsker mindre


• Forventninger
• Sosialt press
• Skam over hvem man er og hvordan man har det
• Ulikheter og utenforskap
• Skolepress
• Eksamenspress og prestasjonangst
• Fraværsgrenser
• Problemfokus i media