Framtidsmøtet 2022

Temaet for Framtidsmøtet 2022 var Psykisk helse i overgangen fra ungdom til ung voksen. De femti ungdommene utarbeidet 10 konkrete budskap som de la fram på Framtidsmøtet.