09.08.2022 kl. 05:00

Er det mulig å få alle unge til å gjennomføre videregående skole?

Hva skal til for at unge i risiko for frafall får tilbake gleden ved å lære og gjennomfører skolegangen? Finnes det velprøvde metoder med dokumenterte resultater? Er det mulig med innovative løsninger i det offentlige?

Kronprinsparets Fond støtter prosjekter som styrker ungdom. UngInvest AIB er ett av disse. UngInvest AIB er et læringstilbud som med fleksible løsninger og fokus på alt den enkelte unge er god på, får dem til å gjennomføre. UngInvest AIB eies av Viken fylkeskommune.   

Under Arendalsuka inviterer Kronprinsparets Fond og UngInvest AIB sammen til en presentasjon og panelsamtale om ungdom og videregående opplæring for å sette søkelys på metodene og tankesettet til UngInvest AIB og motivere flere til å etablere tilsvarende tilbud for ungdom. 

Buskerud (nå Viken) har drevet UngInvest AIB i over 40 år. Rogaland opprettet sin første UngInvest-avdeling i 2019. Nå ser både Agder og Trøndelag på mulighetene for å opprette tilsvarende tilbud. Dette er spennende å høre mer om!

Kristin Halvorsen, styreleder i Kronprinsparets Fond innleder, og Jon Rogstad, forsker ved NOVA/OsloMet gir oss innsikt i utenforskap og frafall. I panelsamtalen deltar fylkesordfører Roger Ryberg i Viken, fylkesordfører Marianne Czesak i Rogaland, fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag og Torunn Ostad, gruppeleder for Høyre i Agder. 

Vel møtt til Arendal bibliotek torsdag 18. august klokken 09.00! 

Program

  • Vi kjemper for ungdom -  Kristin Halvorsen, styreleder i Kronprinsparets Fond 
  • Om utenforskap og frafall -  Jon Rogstad, forsker ved NOVA/OsloMet 
  • Slik fikk jeg tilbake lysten til å lære -  UngInvest-ungdom  
  • Jovisst kan alle gjennomføre videregående -   Ingebjørg Mæland, leder UngInvest AIB og Åse W. Falch, nestleder UngInvest AIB 
  • Panelsamtale: Hva skal til for at unge her i Agder og i resten av landet kan bli møtt på den samme måten og få mulighet til å fullføre skolegangen?  
  • Roger Ryberg, fylkesordfører, Viken fylkeskommune
  • Marianne Czesak, fylkesordører, Rogaland fylkeskommune
  • Torunn Ostad, gruppeleder Høyre, Agder fylkesting
  • Tore O. Sandvik, fylkesordfører, Trøndelag