07.11.2022 kl. 06:00

Framtidsmøtet 2022: Ungdom med ti konkrete ønsker for god psykisk helse 

«Hobbylag», «klassekos» og en russetid som inkluderer alle. Det er blant budskapene fra ungdom som deltok på Framtidsmøtet. Budskapene ble overlevert kommunenes organsasjon KS.

På Framtidsmøtet la ungdommer fram ti konkrete ønsker for å bidra til god psykisk helse blant ungdom. Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS tok imot budskapene og lovet å ta med seg ønskene inn i arbeidet mot ungt utenforskap i KS Partnerskap for radikal innovasjon. Foto: Katrine Lunke / APELAND

Kronprinsparets Fonds formål er å bidra til fellesskap og inkludering av unge i samfunnet. Nå har et utvalg unge fra hele landet vært samlet i Oslo for å sette ord på hva ungdom er opptatt av nå. Framtidsmøtet arrangeres for andre gang, og årets tema er psykisk helse.  

En undersøkelse Opinion har gjennomført for Kronprinsparets Fond viser at 9 av 10 unge mener god psykisk helse er viktig for et godt voksenliv. Mange unge synes det er vanskelig å få venner, og 6 av 10 ønsker seg flere venner. (Se vedlegg.)

Ungdommene utarbeidet budskapene på et tre dager langt arbeidsmøte på Kleivstua ved Sundvollen. Så ble budskapene presentert for Kronprins Haakon og andre som er opptatt av ungdom hos DNB i Oslo onsdag 2. november. Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS tok i mot budskapene. 

Her er ungdommenes ti ønsker: 

1. Godt og blandet: Vanlig videregående passer ikke for alle. Alternativene må gjøres bedre kjent.

2. Fadderordning: Overgangen til videregående skole er vanskelig for mange. Vi TRENGER en faddeordning!

3. Klassekos: Læreplanen er utydelig om skolen som sosial arena. Udir må sørge for at sosialt opplegg prioriteres i videregående skole.

4. The Club: Unge uten penger savner sosiale arenaer utenfor skolen. Vi trenger flere gratis lavterskeltilbud.

5. Fritids-shopping: Ungdommenes kunnskap om fritidstilbud er liten. Vi ønsker en fritidskonferanse der aktører presenterer sine tilbud.

6. Guttastemning: Guttene trenger fellesskap, kunnskap og råd. Lag en gutteapp med humor, rollemodeller og svar.

7. Hobbylag: Idrett gir god helse psykisk. Alle idrettslag må ha lavterskeltilbud uten prestasjonsfokus.

8. Psykt god helse: Aktivitet som fremmer psykisk helse står ikke på læreplanen. Lag et psykisk førstehjelpsskrin!

9. Nærvær og fravær: Unge som sliter psykisk får høyt fravær. Skolehelsetjenesten må følge opp og gi mulighet til å stryke fravær.

10. Knyt russen sammen: Russetida styres av kommersielle, og det bidrar til utenforskap. Fylkeskommunene må ta ansvar for å skape en felles feiring FOR ALLE

 Femti unge fra hele landet deltok på Framtidsmøtet. De kommer fra ulike videregående skoler og fra Flyt, UngInvest AIB, Catalysts, Sandwich Brothers og Dale Oen Experience, som er prosjektene i Kronprinsparets Fonds portefølje. Ungdommene kom fra Alta i nord til Kristiansand i sør, og alle landets fylker var representert. 

KS tar ønskene med i det videre i samarbeidet mellom Kronprinsparets Fond og KS Partnerskap for radikal innovasjon i arbeidet for redusert utenforskap.