08.12.2021 kl. 14:27

Framtidsmøtet: Ungdom vil bli hørt og ønsker flere tilbud for unge

Kronprinsparets Fond ønsker å bidra til å løfte fram de unges stemme og har nå lansert Framtidsmøtet, der ungdommer drøfter aktuelle temaer og formidler sine synspunkter til beslutningstakere.

Framtidsmøtets deltakere kommer fra ulike deler av landet, og både Oslo, Sarpsborg, Drammen, Kongsberg, Hurdal, Søndre Land, Bergen, Kinn og Bremanger var representert. Her er deltakerne sammen med H.K.H. Kronprins Haakon og Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB. Foto: Katrine Lunke/APELAND

På det første Framtidsmøtet var 20 ungdommer fra ulike kanter av landet samlet for å diskutere hvordan det er å være ungdom etter en pandemi. Hva trenger ungdom mer av og mindre av nå? Hvem kan hjelpe dem? Og hva kan ungdom gjøre selv for andre unge og seg selv? 

Ungdommene var rekruttert fra prosjektene Kronprinsparets Fond arbeider med, UngInvest AIB, Catalysts, Sandwich Brothers, Dale Oen Experience og Flyt og kommer fra ulike kanter av landet. 

Framtidsmøtets deltakere vil at ungdom skal bli hørt og ha reell medvirkning lokalt og nasjonalt. De mener at pandemien har forsterket sosialt utenforskap. Derfor må det utformes nye lavterskelarenaer der unge kan møte andre unge, og de som trenger det må få hjelp av fagfolk. De vil at ungdom selv skal være med å utforme nye tilbud.

Framtidsmøtet ønsker også at ungdom skal få mer kjærlighet og forståelse - og mindre press og forventinger.

Mari Trommald, direktør for Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og Hege Nilsen, direktør for Utdanningsdirektoratet tok imot ungdommenes budskap, levert på store verdisjekker: 

  • Vi vil ha systemer som sikrer god fysisk og psykisk helse hos ungdom. Vi trenger lavterskeltilbud (og vil være med og lage dem)!
  • Det skal legges betydelig vekt på ungdommenes innspill og medvirkning når læreplaner utvikles!

Etter møtet er deltakernes tilbakemelding at de var glade for å bli hørt og mange ønsker å engasjere seg for unges vilkår framover.

- Det er første gangen vi arrangerer Framtidsmøtet. Det var fantastisk å se hvor engasjerte ungdommene var og hvor flinke de var til å lytte til hverandre og komme fram til felles synspunkter. Vi er opptatt av å løfte fram de unges stemme, og ser allerede fram til neste Framtidsmøte neste år, sier Irene Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond. 

 Se mer om Framtidsmøtets synspunkter og ungdommenes tilbakemeldinger i vedlagte PDF.