24.11.2021 kl. 06:09

Kronprinsparets Fond inviterer til framtidsmøte

Kronprinsparets Fond ønsker å bidra til å løfte fram de unges stemme. Derfor lanserer vi nå et «framtidsmøte», der unge kan drøfte aktuelle temaer og formidle sine synspunkter til beslutningstakere. Det første møtet blir mandag 29. november hos DNB i Bjørvika.

Kronprinsparets Fond samler ungdom til Framtidsmøte 29. november. På bildet ser vi deltakere i Fondets ungdomspanel diskutere videre utvikling av fritidsprogrammet Flyt. Foto: Katrine Lunke / APELAND

Hva trenger unge flest mer av nå?  Hva trenger de mindre av? Og hvem bør hjelpe? Det er noen av spørsmålene framtidsmøtet skal ta stilling til. Målet er å få fram unges synspunkter om livsmestring etter en pandemi. 

Det er 20 ungdommer som skal delta på dette første møtet. De representerer Flyt, UngInvest AIB, Catalysts, Sandwich Brothers og Dale Oen Experience. Det er prosjektene som er i Kronprinsparets Fonds portefølje. 

Ungdommene bruker hele dagen på å diskutere og forsøke å samle seg om noen felles synspunkter. På ettermiddagen deltar også H.K.H. Kronprinsen, DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen og andre som er opptatt av ungdom. Mari Trommald, direktør i Bufdir og Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoraret vil ta imot ungdommenes synspunkter. 

– Ungdoms erfaringer og synspunkter er helt avgjørende for å forme samfunnet framover. Ingen andre enn denne generasjonen vet hvordan det er å være ungdom under en pandemi, sier Irene Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond. 

Framtidsmøtet skal være på DNBs hovedkontor i Bjørvika, og gjennomføres med støtte fra Egmont Fonden.

Arrangementet er åpent for pressen. Oppmøte i hovedinngangen hos DNB, Dronning Eufemias gate 30 mandag 29. november klokken 14.30.

Akkreditering innen fredag 26. november klokken 12.00 til Irene Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond.