30.10.2022 kl. 15:00

Ungdoms psykiske helse er tema for Framtidsmøtet

Kronprinsparets Fond samler femti unge fra hele landet for å diskutere unges psykiske helse. Ungdommenes skal presentere sine synspunkter på Framtidsmøtet onsdag 2. november. Kommunesektorens organisasjon KS vil ta imot budskapene.

Kronprinsparets Fond gjennomfører Framtidsmøtet for å løfte fram de unges stemme i saker som angår dem. På Framtidsmøtet i år vil ungdommene legge fram sine synspunkter om ungdom og psykisk helse. Her fra fjorårets møte. Foto: Katrine Lunke/APELAND

Kronprinsparets Fond samler femti unge fra hele landet for å diskutere unges psykiske helse. Ungdommenes skal presentere sine synspunkter på Framtidsmøtet onsdag 2. november. Kommunenes organisasjon KS, vil ta imot budskapene. KS’ Partnerskap for radikal innovasjon er samarbeidspart med Kronprinsparets Fond. 

Alle fylker er representert, og ungdommene er rekruttert fra ulike videregående skoler og fra Flyt, UngInvest AIB, Catalysts, Sandwich Brothers og Dale Oen Experience, som er prosjektene i Kronprinsparets Fonds portefølje. 

Ungdommene skal arbeide seg fram til felles synspunkter mandag og tirsdag, før selve Framtidsmøtet på onsdag. På Framtidsmøtet deltar DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen, sammen med andre aktører som er opptatt av å lytte til ungdom. Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, kommunenes organisasjon, vil ta imot ungdommenes synspunkter. Budskapene vil tas med i det videre i samarbeidet mellom Kronprinsparets Fond og KS’ Partnerskap for radikal innovasjon i arbeidet for redusert utenforskap. 

– Ungdoms erfaringer og synspunkter er helt avgjørende for å forme samfunnet framover. Vi mener at det er viktig å lytte til ungdommer med ulike interesser, erfaringer og egenskaper, sier Irene Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond. 

- KS jobber for å redusere utenforskap blant barn og unge. Unges stemme er svært viktig for alle som jobber for et bedre system og mer bærekraftige tjeneste, sier Gunn Marit Helgesen. 

Framtidsmøtet skal være på DNBs hovedkontor i Bjørvika og Konsernsjef Kjersti Braathen vil være tilstede. Arrangementet gjennomføres med støtte fra Egmont Fonden.

Akkreditering innen mandag 31. oktober klokken 15.00 til Irene Lystrup, daglig leder i Kronprinsparets Fond. Detaljer om presseopplegget deles med de akkrediterte.